С десетки инициативи в община Раковски се отбеляза „Денят на земята“

По повод Денят на Земята  22 април, в община Раковски се проведоха десетки инициативи. 

  • ЦОП – Раковски, ЦНСТ – Раковски и представители на МКБППМН почистиха централния парк и парк „Приказната гора.“ 

 

 

 

 

 

  • Учениците от ОУ „Христо Ботев“ се подготвяха старателно цяла седмица, изготвяйки плакати и 3D- проекти; в часовете по ЧП и ХООС представяха информация и разговаряха за замърсителите в природата и нейното опазване. Днес, в голямото междучасие, бе открита богата изложба във фоайето на втория етаж, както и в училищния двор. Оградата на двора се превърна в оригинално място, от което учениците, с помощта на своите учители, да обърнат внимание на личната отговорност на всеки към планетата ни. Събитието бе уважено от народния представител г-н Младен Шишков, председателя на Общински съвет – Раковски – г-жа Мария Гиева, г-н Калин Йовчев – председател на училищното настоятелство, г-н Рангел Матански и други гости. Учениците от IIIв клас пуснаха в небето балони, за да дадат знак, че не трябва да забравяме колко крехка е природата и колко отговорни сме ние към нея.Учениците от 4 „В“ клас  се включиха в първата за годината екологична кампания „ сМисъл за нашия общ дом“ на „Каритас Витания“. Във връзка с тази инициатива децата дариха текстилни изделия – дрехи за рециклиране, за да спестят част от отпадъците замърсяващи природата. Почистиха и отпадъците в един от многото детски паркове и околни улици.

 

 

 

 

 

 

 
  • ОУ „Христо Смирненски“ обяви конкурс по случай Денят на земята – 22 април. От ръководството на училището разясняват, че желаещите да се включат трябва да направят плакат, видеоклип или да напишат кратък разказ на тема „Да спасим Земята – нашето бъдеще“ . Учениците снимаха и специални видеоклипове посветени на деня на земята: Мари Санди от III „a“ клас даде пример как да рециклираме и пазим околната среда, Как да опазим водите е реките ни посъветва Йоана Стойкова, Никола Николов от VII „а“ клас представи своето виждане за замърсяването на планетата ни и нейното опазване в кратко филмче. 

 

 

 

 

 

 

  •  
  • В ПГСС-с. Белозем, отбелязаха подобаващо празника!Учениците активно се включиха в освежаването на двора на училището и изработиха плакати с послания!