С КОЛЕДНО НАСТРОЕНИЕ И МНОГО ПОДАРЪЦИ „КЪЩАТА“ В СЕЛО МОМИНО СЕЛО ПОСРЕЩНА ДОБРИЯ СТАРЕЦ

Екипът на „Местна инициативна група Раковски“ присъства на коледното тържество на децата от „Къщата“ в село Момино село, реализирано в изпълнение на проект „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите в община Раковски“. Децата бяха подготвили кратка програма, в която със стихчета и песни запознаха своите родители, близки и официални гости с тайнството на Рождество Христово. След почти шестмесечна упорита работа на специалистите, работещи в „Къщата“, гостите отбелязаха изключителен напредък на децата, които демонстрираха завидни знания и общуваха активно с присъстващите.

Проект „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите в община Раковски“ на стойност 190 490, 51 лв. е финансиран от Местна инициативна група Раковски и се изпълнява от Община Раковски по подхода Водено от общностите местно развитие. „Къщите“ в село Момино село и село Болярино предоставят здравни, социални и образователни услуги на деца от 0 до 6 години, като с тях ежедневно работят педагог, социално-здравен медиатор и домакин.

Госпожа Мария Гиева подари на всяко дете символичен подарък – тефтер и химикал, за да се упражняват и да станат добри ученици, представяйки достойно „Къщата“ и в училище. Община Раковски, в лицето на заместник – кметовете Татяна Бакова и Венцислав Чавдаров, както и Председателя на Общински съвет Раковски също зарадваха децата с лакомства и учебни помагала. Накрая всички се снимаха доволни с Дядо Коледа, който лично дойде да поздрави малчуганите и да чуе всички стихчета и песни, които са научили специално за празника.