SOS! Час внимание!

П О К А Н А

Уважаеми жители на кв. Секирово, кв. Генерал Николаево, с. Болярино и с. Шишманци,

На 18-ти октомври (кв. Секирово, кв. Ген. Николаево) и 19-ти октомври (с. Болярино, с.Шишманци),

Ви каним в:

  • Пенсионерски клуб – кв.Секирово
  • Читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ – кв. Ген. Николаево
  • Кметството – с. Болярино
  • Клуб на пенсионера – с. Шишманци,

където ще се проведе кампания за измерване на кръвно налягане и кръвна захар.

Ще бъдат раздавани безплатни апарати за измерване на кръвната захар. За целта е необходимо да представите рецептурна книжка.

Всички дейности в кампанията за БЕЗПЛАТНИ.

Очакваме ви !