Стартира Схема „Обучения и заетост“

Схема „Обучения и заетост“Схема „Обучения и заетост“

Дирекция “Бюро по труда” Раковски Ви информира, че:

Стартира Схема „Обучения и заетост“ за безработни над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Агенцията по заетостта стартира Схема „Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години. От 25 март до 1 април 2016гв „Бюро по труда” Раковски работодателите могат да заявят своите потребности за наемането на работници по схемата.

За наетите по проекта безработни лица ще се възстановяват средства за трудовивъзнаграждения (100% от минималния осигурителен доход за съответната длъжност) за период до 12 месеца, включително и дължимите към тях вноски за сметка на работодателя, съгласно Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, в зависимост от това представител на коя целева група е одобреното лице.

Подробна информация за работодатели и безработни лица над 29 г., е публикувана на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg) или тук

За допълнителна информация:

на място в Дирекция „Бюро по труда” Раковски

на тел: 03151/2428 – Ана Димитрова

или e-mail: dbt613@mbox.conact.bg