Статистика от двете енории за кръщенѐта, венчавки и погребения за 2023 г.

През 2023 г. в Енория “Свети Михаил Архангел” – кв. Секирово са извършени:
73 кръщения;
21 венчавки;
101 погребения.
 
В Енория “Пресвето Сърце Исусово” – кв. Генерал Николаево, през 2023 г. са извършени:
55 кръщения;
10 венчавки;
82 погребения.
 
Общият им брой за двете енории е както следва: