село Стряма


Стряма – минало и настояще

Географско положение По шосето Пловдив – Брезово в североизточна посока на 18 километра от град Пловдив е разположено село Стряма, съставно селище от община Раковски….