Тържество по случай 8-ми март

И тази година читалището в с.Стряма,организира тържество по случай 8-ми март деня на жената.Деца от ДТС“Стрямалийче“ посрещнаха жените с хляб и сол.На всички жени бяха подарени цветя от ръководството на читалището,а деца от 3-та група при ДГ“Радост“ ги поздравиха.Поздрав към всички жени поднесе и г-жа Татяна Бакова зам. кмет на общ. Раковски. Стихове за жената рецитира и поетесата М.Конова от Пловдив.Тържеството продължи с много танци,хора и песни.