Третокласници от ОУ „Христо Смирненски“ демонстрират как може да се интегрира STEM подхода и програмирането

Как може да се интегрира STEM подхода и програмирането в обучението по български език?
Невероятен пример дадоха учениците от III „a“ клас и техния учител г-жа Юлия Балабанова от ОУ „Христо Смирненски“.
 
OzoBot е робот, който чете цветни кодове и изпълнява различни движения. Учениците измислиха приказка „Катеричката Озо в града“. Както се вижда на снимките, роботът се „превърна“ в катерица, а децата следвайки движението му могат да прочетат и сюжета на приказката.
Урокът се реализира в час по развитие на речта.