Три училища в Раковски с одобрени проекти по „Еразъм +“

От ОУ“ Хр.Смирненски“ с гордост съобщиха, че техният проект „Да създадем утрешния свят в класната стая“ по програма „Еразъм +“ КА1: Образователна мобилност за граждани е получил одобрение. Неговата стойност е 19 435 евро и е финансиран от Център за развитие на човешките ресурси, съфинансиран от ЕС. Това е четвърти проект по КД1 на училището, финансиран за обучение на учителите. Училището ни ще бъде част от глобална образователна мрежа на училища, преподаващи глобалните цели за устойчиво развитие на ООН с учители, подготвени да създават учебни сценарии, които да поставят учениците в ситуации за решаване на реални проблеми.

Директорът на ОУ“Х.Ботев“ Кремена Алексиева също се похвали с призово място при селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 1 – „Мобилност“, сектори „Училищно образование“ на програма Еразъм+.
Проектното предложение на ОУ „Христо Ботев“ – гр. Раковски е класирано на 7-мо място с 96 точки от общо 100 и е на стойност 12 780 евро. Името на проекта е „Да протегнем ръка за всяко дете“ .

Целите на този проект са пряко свързани със стратегията на ОУ“Христо Ботев“ и Европейския план за развитие на училището.
Добрият резултат е благодарение на г-жа Косова и г-жа Лесова, които със своята всеотдайност и упорита работа, правят възможно училището  да участва и работи по европейската програма Еразъм+.

Третото учебно заведение с одобрен проект е Професионалната гимназия по селско стопанство в Белозем.