Ученици от Раковски показват знания и умения в общинско състезание за защита от бедствия и катастрофи

Общинският кръг на ученическото състезание “Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” се проведе в Раковски . В него участие взеха отбори от 5 общински училища . Всеки отбор се състои от 4-ма състезатели – ученици от VІ и VІІ  клас и  ръководител на отбора – учител педагог.

Състезанието има за цел да извърши проверка на теоретична подготовка на състезателите по изучавания материал за ученици от І-ви до VІІ-ми клас по защитата при бедствия. Проверката се извършва чрез индивидуален тест, съдържащ  30 въпроса,  в който е включена информация от разделите природни бедствия, промишлени аварии и катастрофи, индивидуални  и колективни средства за защита.

Победители станаха учениците от ОУ“Хр. Смерненски“, което им осигурява и право на участие в областната надпревара.