Ученици развиват умения във Виртуален магазин

Учениците от VI клас при ОУ“Хр.Смирнрненски“, показаха завидни предприемачески умения във „Виртуален магазин“ в час по география и икономика, под ръководството на г-н Чернашки. Те бяха разделени в два отбора, като всеки отбор трябваше да представи успешен бизнес и даде съответните аргументи. Участниците се отличиха с изключително оригинални предложения, като едната група предложи нова марка телефон „Samuei“, а другата – производство на земеделска продукция в Мексико, която ще се изнася за другите държави, обосновано с факта, че там отглеждането ще струва по-евтино. За целта на съревнованието самите състезатели бяха създали уебстраница за самия функциониращ бизнес.
Целта на този „Виртуален магазин“ е да развие компетенциите на учениците, които ще им бъдат нужни в 21 век, като предприемачество, инициативност, представяне на аргументи, дигитални умения. Не на последно място идеята е свързана с различни учебни предмети като изобразително изкуство, информационни технологии, човекът и природата и др.