Учениците от 1- ви клас на ОУ „Хр.Ботев“ посетиха библиотеката на „Петър Богдан Бакшев 1909“

С жадно очакване, с голямо вълнение и блясък в очите, учениците разгледаха библиотеката-запознаха се с нейния фонд и функциониране.Децата доказаха, че тяхната любознателност и жаждата за нови знания са безгранични…

С усмивка и си обещание за неспирни, и вълнуващи летни читателски срещи и забавления приключи днешното им посещение в читалището.