Всяко дете в Община Раковски с безплатно мляко и плод

В училищата и детските градини ще се насърчава здравословният начин на живот, а именно допълнителна консумация на млечни продукти, плодове и зеленчуци чрез схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“.
Европейската програма „Училищно мляко/плод“ поощрява децата да консумират млечни продукти и да поддържат една балансирана диета. Тя също така играе образователна роля, като подкрепя развиването на добри хранителни навици, които остават за цял живот. Чрез Европейската програма „Училищно мляко/плод“ Европейският съюз осигурява субсидии за училищата и други учебни заведения, така че те да могат да предоставят на учениците си избрани млека и млечни продукти.

Схемата е съфинансирана със средства, включени в бюджета на Държавен фонд „Земеделие”.
Освен подобряване на хранителните навици на децата, целта е увеличаване на възможностите за пазарна реализация на тези продукти.

Според наредбата млякото и млечните продукти трябва да са произведени от сурово мляко, което отговаря на европейските хигиенни изисквания.
Плодовете и зеленчуците, които се предлагат, са доставяни чрез местни покупки или от местните пазари. Изключение се прави само за вносните цитрусови плодове и бананите.
Програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ осигуряват продукти на децата до 4 клас и ще се доставят основно от производителите, а държавата ще плаща различна цена за отделните видове. Детските градини и училищата приоритетно работят със самите производители, вместо с фирми посредници, които доставят продуктите.
„Програмите „Училищен плод/мляко“ са добрите примери за добре действаща политика на Европейския съюз. От една страна, на децата се осигурява безплатна и здравословна храна, изграждат се добри навици в живота им, а от друга – земеделските производители получават съществена подкрепа.“- коментира зам.кмета на Община Раковски Татяна Бакова.
„Чрез образователния им компонент се търси решаването на един от най-тревожните проблеми на съвременния живот – откъсването на децата от естествената жизнена среда на човека от природата, от допира с дейностите, създаващи продуктите за трапезата. Именно от тази гледна точка си заслужава да погледнем и към реалностите на днешното българско училище. Направим ли го, ще можем да посочим цяла поредица от същностни промени на самия учебен процес, жизнено необходими, за да може то да стане наистина онази институция, която дава старт на децата за пълноценен и щастлив живот.“- заключи Бакова.

Важна характеристика на предложението за нова единна рамка е сериозното засилване на неговия образователен аспект. Той предвижда децата да се запознават със земеделието, с нормите за здравословно хранене, с особеностите на заобикалящата ги природа, като по такъв начин опознават храните, аграрния отрасъл, живота на селскостопанските производители, на фермерите.