3000 лв.помощ за лечението на Пламен отпусна ОБС-Раковски

Като точка четвърта от дневния ред вместо предпоследна ,както на други сесии по време на  редовното 3-то заседание на ОБС -Раковски,бяха разгледани предложенията за отпускане на еднократни помощи.Причината за това бе по- задълбочения анализ  на случая с Пламен Койрушки.Освен другите одобрени кандидатури ,общинските съветници обсъдиха неговото положение в присъствието на съпругата му и негови приятели.

Петър Терзийски председател на комисията за отпускане на помощи съобщи ,че за Пламен са одобрени и отпуснати 1000 лв,за животоспасяваща операция в чужбина .Преди да се гласува това предложение бъдещият народен представител и все още общински съветник на мартенската сесия Младен Шишков направи предложение сумата да бъде увеличена на 3000 лв.изхождайки от минали подобни  ситуации ,като за пример даде кампанията на Иван Замярски,която имаше балгоприятен край.

След гласуване ,това предложение бе единодушно прието с 20 гласа за ,0 въздаржали се и 0 против.
Преди да напусне заседателната зала ,след разглеждането на 4-та точка Младена Райчинова благодари на всички за съдействието като каза ,че тази сума е от голямо значение за тяхното семейство и най-вече за лечението на Пламен.