ноември 2018


Цветан Цветанов подари вратовръзката си на кмета на Стряма

Заместник председателят на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов подари вратовръзката си на кмета на село Стряма Васил Черпелийски. Цветанов поднесе подаръка след срещата си с областната…


Обещано – Изпълнено: Новото детско отделение на болницата в Раковски е факт, Цветан Цветанов преряза лентата

Зам.председателят на ПП ГЕРБ участва в церемонията по откриването на новото крило на МБАЛ „Раковски“. Заедно с него лентата преряза и кметът на Раковски и…


Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстванеBG06RDNP001-19.084„МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“ ОБЯВЯВА Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстванеBG06RDNP001-19.084„МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в…

Социалната трапезария в Раковски с ново кухненско оборудване

Изцяло ново оборудване за кухнята, обслужваща включените в програмата Домашен социален патронаж вече е  доставено и монтирано по проект на община Раковски. Ръководството на общината…