Интервю с новия заместник – кмет на Община Раковски

– Здравейте, г-жо Бакова.
– Здравейте.

– Вие сте в редиците на ПП ГЕРБ от самото й създаване, защо приехте да поемете длъжността заместник-кмет?
– Така е, аз съм в редиците на ПП ГЕРБ от самото създаване на структурата в община Раковски и винаги съм се старала да участвам активно в нейния живот.

– Какъв опит притежавате и мислите ли, че ще допринесе за успешното Ви реализиране на тази длъжност?
– Преди да заема тази длъжност работих в ОУ „Отец Паисий“ село Стряма като учител, бях и общински съветник преди един мандат. Дори ако трябва да бъда съвсем точна – бяха ми останали няколко месеца до края на мандата, но прекъснах поради бременността с второто ми дете. Относно успешното реализиране на тази длъжност – смятам да го постигна с много работа и желание.

– Какъв точно ресор поемате като зам.-кмет в ОА Раковски и какви ще са приоритетите в работата Ви?
– Ресорът, който заемам като заместник кмет на община Раковски е бюджет, финанси и образование. Относно приоритетите, главният от тях е подобряването на пътната инфраструктура в общината, което ще става бавно и поетапно, и затова бих искала да призова гражданите да бъдат търпеливи. Създаването на детски ясли в село Белозем и село Стряма също е главен приоритет, както за мен, така и за колегите, който требва да бъде реализиран в най – кратък период от време. Създаването на повече спортни площадки на територията на общината е също изключително важно, за което ще се работи.

– Бихте ли направили компромис с принципите си в работата?
– Спорно е. Най-важното е да бъдат взимани правилни решения.

– Кое е вашето мото в живота?
– Мотото ми е: „Прави каквото трябва“.
– Моля да отправите послание към вашите колеги от ОА Раковски, както и към жителите на общината.
– Посланието ми към жителите на община Раковски е да бъдат позитивно настроени хора. Те заслужават по-добър начин на живот и аз ще дам максимум усилия това да бъде постигнато. Надявам се искрено аз и колегите ми от общинска администрация да работим и за по-доброто бъдеще на нашите деца, защото те трябва да ценят родното си място и да се гордеят с него.