„Благоустрояване и превенция“ продължава да чупи рекорди в ремонта на улици

Екипът на общинското предприятие „Благоустрояване и превенция“  работи на 4 улици едновременно  в Раковски с обща дължина около 2 километра. В момента се асфалтират с първи пласт улиците „Бор“ и „Отец Паисий“ с дължина 80м. и 200 м. Улица „Отец Паисий“ след полагането на втория пласт асфалт ще свърже с  вече ремонтираната ул.“6-ти септември“ и с  ул.“Яко Яковски“.

Другите две улици в общинския център където е струпана строителна техника и човешки ресурс на Предприятието са ул.“Цанко Дюстабанов“  с дължина 250 м. и ул.“Георги Бенковски“  дълга близо километър и половина. На ул.“Цанко Дюстабанов“ след полагането на последния слой асфалт ще бъдат изградени тротоари, бордюри и подстъпи към гаражите на живущите на нея.