Четвърти подписан договор по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местна развитие на „Местна инициативна група Раковски“

 

 

 

Председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Веселин Лачев – управител на „ВЕСТИИЙЛ“ ЕООД подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Стойността на проект „Закупуване на специализирано оборудване за обработка на метал“ е в размер на 195 368 лв. без ДДС, от които 146 526 лв. безвъзмездна финансова помощ.

ВЕСТИЙЛ“ ЕООД е специализирана в проектирането, изработката и монтажа на изделия от ковано и гладко желязо: външни и вътрешни огради, парапети и врати, като предлага своите услуги както в цялата страна, така и в Европа. Предприятието разполага със собствена производствена база, което им дава възможност да носят персонална отговорност за качеството на изработения продукт. Основен момент в производствения процес на „ВЕСТИЙЛ“ ЕООД са предлаганите услуги горещо поцинковане и прахово боядисване с широка цветова гама. Предимствата са от функционална и естетическа гледна точка: надеждна анти-корозионна защита на металните повърхнини при различни условия на експлоатация и добър слой на покритие при детайли със сложна конфигурация. Праховото боядисване е и много устойчиво на удар и надраскване.

Одобреният проект предвижда закупуване на машина FOCUS 14, която представлява автоматизирана машина с електронно програмиране за обработка на студено изтеглена и горещо валцувана стомана на кангали за направа на профили за армировка. Тя притежава ИНОВАТИВНО (ПАТЕНТОВАНО) устройство MEP “AFS” със специална конфигурация на ролките за избягване осово завъртане на арматурното желязо по време на издърпване. Focus 14 притежава също панел за управление “WORLD SYSTEM”, -състоящ се от най-новата версия индустриален компютър за управление и контрол на всички необходими данни за програмирането и функционирането на машината. Тази система се характеризира с най-новата, съвременна електронна индустриална технология, а именно: компактен, вграден, микропроцесор без вентилатор (поради това консумиращ по-малко енергия) и без движещи се части (без диск).

С реализиране на проектните дейности ще бъдат постигнати следните цели: насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността чрез назначаването на един служител като общо се предвижда да са двама постоянно заети в производството и работещ управител; фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката; Развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията като основа за териториално развитие.