График за приемните дни на председателя на Общински съвет Раковски по населени места за месец ноември

06.11.2017 г. – с. Белозем от 10:00 – 12:00 часа

07.11.2017 г. – с. Чалъкови от 09:00 – 11:00 часа

08.11.2017 г. – с. Шишманци от 09:00 – 11:00 часа

09.11.2017 г. – с. Момино село от 09:00 – 11:00 часа

10.11.2017 г. – с. Болярино от 09:00 – 11:00 часа