Гражданите на Раковски с благодарност към кмета Гуджеров и с молба за „легнал полицай“

Точно година след символичната първа копка на обект: „ Изграждане на канализационна мрежа, канализационна помпена станция с тласкател и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа в кв. Парчевич, гр. Раковски“ строително-ремонтните работи и асфалтирането на пътната настилка вече са в историята. С това обект за над 800 000 лв., съвместно изпълнен от община Раковски и ВиК -Пловдив е напълно завършен. За улиците „С. Врачански“ и „П. Парчевич“ са налети с общински средства 580 тона асфалт, като за ул.“П.Парчевич“ асфалта е 460 тона.

За да изразят благодарността си за поетия и изпълнен ангажимент от кмета Павел Гуджеров, гражданите живущи на ул.“Петър Парчевич“ изпратиха писмо до градоначалника, в което дават своята положителна оценка за свършената работа.
Новата асфалтова настилка обаче отключи несъществуващ досега проблем със скоростта на моторните превозни средства и е сериозната предпоставка за ПТП.

„Преди ремонта на улицата голям участък от пътя беше в дупки, които пречеха на автомобилите да преминават с висока скорост. В момента рискът от произшествие е висок“- се казва в писмото.

Именно затова раковчани молят общинският кмет да бъде монтирана регламентирана пътна неравност тип „легнал полицай“, която да ограничи високата скорост на преминаващите превозни средства и да намали риска от инциденти.

„Ще откликнем на молбата на нашите съграждани!“ – коментира кмета Гуджеров .Той поясни , че не може да стане веднага тъй като изграждането на „легнали полицай“ е процедура която изисква проектиране и съгласуване с КАТ. „Ще реализираме пътните неравности в момента в който имаме готови одобрени проектни предложения „- добави общинският кмет.

Припомняме , че през 2013 година беше изграден първият етап от битовата канализационна мрежа на кв. Парчевич, а три години по-късно на 24.11.2016 год. бе сключен договор между община Раковски и  ПУДООС, благодарение на  който започна  изграждането на втория етап от битовата канализационна мрежа. Положена е 4338 метра тръбна мрежа, отвеждаща битови отпадъчни води, по цялата дължина на уличната мрежа в квартала.

Стойността на проекта 2 762 556 лв., който е изцяло финансиран от Предприятието за управление дейностите по опазване на на околната среда към Министерството на околната среда и водите /ПУДООС/. С асфалтирането и съпътстващите подобрения на уличната среда, които са направени със средства от общинския бюджет работата по канализационната мрежа в Раковски приключи на 100 процента.