Кметство с. Белозем, община Раковски и Зелени Балкани взеха участие в 16-тата ежегодната среща на Европейските села на белия щъркел

Събитието се проведе в периода 12 – 15. 06. 2019г. в района на Чешиново – Облешево, Република Северна Македония, които е местния представител на селата на белия щъркел.

16-тата ежегодна среща на Мрежата на Европейските села на щъркелите Европейските села на щъркелите от различни държави. Срещата бе домакинствана от община Чешиново – Облешево и  Македонско Екологично Дружество, с подкрепата на EuroNatur . В Мрежата са включени селища от 16 различни държави, в които щъркелите имат не само висока численост, но и местните общности полагат грижи за тяхното опазване и популяризиране. Село Белозем е част от тази международна мрежа от 2005 г. Тогава по предложение на Зелени Балкани, германската фондация EuroNatur, която администрира инициативата, присъди на селото престижната титла – Европейско село на белия щъркел в България.

В рамките на ежегодните срещи на селищата от Мрежата, участниците представят своята работа и постижения в опазването на щъркелите и различни информационни и образователни дейности. През тази година, село Белозем, бе представен от кмета г-н Иван Тачев, председател на общински съвет на община Раковски (в административните граници на която попада Белозем), г-н Георги Лесов и представител на Зелени Балкани. По време на срещата Българските участници докладваха за текущите проекти за опазването на щъркелите в Белозем, които се изпълняват от Кметство с. Белозем, Община Раковски, НЧ ,,Просвета 1909 г.“, ОУ „Гео Милев“ и Зелени Балкани, с подкрепата на Община Раковски. Те са насочени към развитието на туристически маршрути в района и изграждане на малък информационен център за белия щъркел в Белозем. Проектите се осъществяват с финансиране осигурено от EuroNatur.  Специален акцент бе поставен и върху таз годишния фестивал на белия щъркел в Белозем провел се през месец май. Фестивалът бе е асоцииран към официалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019  и беше под патронажа на МОСВ.

По време на 16-тата ежегодна среща на Мрежата на Европейските села на щъркелите фокусът бе поставен върху конфликта между птиците и електропреносната мрежа. И тук опита на Зелени Балкани и Белозем предизвика сериозен интерес сред участниците. Благодарение на усилията на партниращите организации, съвместно с ЕРЮГ, част от EVN групата в България, в района на Белозем са обезопасени над 10 км рискови за птиците елементи от електроразпределителната мрежа.

В допълнение, от Зелени Балкани бе представен и опита на организацията по обезопасяване на електроразпределителната мрежа натрупан при изпълнението на проектите по Програма LIFE на Европейския Съюз – ,,Възстановяване на белошипата ветрушка“, LIFE11 NAT/BG/360 и ,,Светло бъдеще за черния лешояд“ LIFE14 NAT/BG/649. Не на последно място, внимание бе отделено и на Спасителния Център за Диви Животни на Зелени Балкани в Стара Загора, който е ключова структура за приемане на бедстващи птици пострадали от електропреносната мрежа.