„Местна инициативна група Раковски“ вече с трети подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.034-S1 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“

На 20.08.2020 г., председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Иванка Комитова – Председател на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1929“ – с. Шишманци подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.034 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Безвъзмездната финансова помощ е  в размер на 44 192,41 лв. и се предоставя за реализирането на проект „История и традиции на селото – възраждане, опазване и развитие”, който включва следните дейности:

  • Проектиране и ушиване на 20 броя женски и 15 броя мъжки тракийски костюми и проектиране и ушиване на 35 детски тракийски народни носии, включващи както обувки, така и аксесоари като диадеми, пафти, колани и торбички.
  • Закупуване и доставка на мобилно озвучаване за сцената на Зрителна зала в читалището.
  • Издаване на книга за историята на село Шишманци от неговото създаване до наши дни. В читалището вече има събрана достатъчно информация и снимки, които е необходимо да бъдат подредени в хронологичен ред и оформени като книга – история на селото.
  • Изработване на два рекламни клипа – един за живота и делото на известния кавалджия Никола Ганчев, който е родом от селото и един по – кратък клип, който ще бъде своеобразен разказ за развитието на селото, включващ разкази на хора за важни факти и значими събития и кадри от местни празници и бележити дати.

 

С реализирането на проектните дейности, читалищните дейци ще опитат да привлекат младото поколение, представяйки му местното културно и духовно наследство по съвременен и атрактивен начин.

 

Припомняме, че това е трети подписан договор по процедурата, като към момента са подписани два договора по мярката – с ОУ „Гео Милев“ с. Белозем за изграждане на алея на родолюбието и с НЧ „Просвета – 1909“ – с. Белозем за закупуване на народни носии.