Международен конкурс “Животът на един щъркел“ за малки художници обявява Белозем

ОУ „Гео Милев“ в село Белозем,  детско онлайн списание „Щъркел“, Кметство Белозем, Католическа църква „Свети Франциск от Асизи“ и Федерация на природозащитни сдружения  „Зелени Балкани“ с подкрепата на община Раковски обявяват Международен конкурс за рисунка на тема “Животът на един щъркел”.

Конкурсът се организира за втора поредна година, като миналата година е бил на национално ниво, а тази година ще е международен. Поканили сме да се включат всички европейски селища на Белия щъркел. Целта е децата от Европа да имат възможност да гостуват и да се запознаят с природните забележителности на България, а българските ученици да посетят селищата на Белия щъркел в Европа и опознаят бита и културата на други народи.

В  конкурса могат да участват ученици от 6 до 15 годишна възраст. Провежда се в две възрастови групи: от 6 до 9 години и от 10 до 15 години.

Критерии за рисунката да бъде във формат А3, като може да се използва  различна изобразителна техника.

Краен срок за получаване на творбите: 1 май 2019 г. (важи датата на пощенското клеймо).

Предвиждат се по три награди в двете възрастови категории – първо, второ и трето място.

Специално участие ще бъде предоставено на двама от победителите във фестивала на Белия щъркел в село Белозем,  който традиционно се провежда през месец май всяка година. Най-добрите рисунки ще бъдат представени на изложба по време на фестивала.

Награда за всички участници ще бъде публикация на изпратените рисунки в списание „Щъркел” и представяне на авторите.

Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на 18 май 2019 г. по време на Фестивала на Белия щъркел в село Белозем и в сайта на Детското онлайн списание „Щъркел”.

Всеки участник трябва да попълни и изпрати следните материали:

Апликационна форма (word) – попълнена в Times New Roman, 12, и 5 снимки на участника (jpg. или png.), необходими за представянето му в конкурса: да се изпратят на следния имейл: newspaperstroks@gmail.com.

Апликационната форма да се изтегли от http://blog.storks.biz/wp-content/uploads/2019/02/01-Апликационна-форма.docx.

Декларация за съгласие на родителите (pdf.) да се разпечата, попълни, подпише, сканира и изпрати на следните имейли: soubelozem@abv.bg и newspaperstroks@gmail.com.

Декларация за съгласие на родителите да се изтегли от http://blog.storks.biz/wp-content/uploads/2019/02/02-Декларация-за-съгласие-родители.docx

Оригиналните рисунки да се изпращат по пощата на адрес: 4130 с. Белозем, обл. Пловдив, ул. „Родопи” № 40, ОУ „Гео Милев”, за конкурса: „Животът на един щъркел“.

Снимка на рисунката в jpg. или png. формат, с отлично качество да се изпрати на имейла на сп. „Щъркел“ за публикация: newspaperstroks@gmail.com.

За контакт и повече информация: ОУ ”Гео Милев”, с. Белозем, Диана Генова, тел.: 0894674806, както и онлайн списание „Щъркел”, Маргарита Друмева, тел.: 0877857733