Монтираха нови камери в Раковски

Продължава надграждането на системата за видеонаблюдение в Раковски, като към съществуващите 21 видеокамери  Общината финансира проект  за още 12 нови, 10 от които са подвижни, а  2 стационарни. Цялата инвестиция е на стойност 7 500лв.

Новите устройства са монтирани на площадите „България“ и „Европа“, в района на автогарата в кв.Ген.Николаево и болницата, на паркинга на пазара в кв.Секирово и до ОУ“Хр.Ботев“. Подобрено и засилено е видеонаблюдението и в двата центъра.

По този начин Общината ще може да контролира и реагира при различни инциденти, да осигури спокойствие на жителите и бизнеса, тъй като битовата престъпност  не е за пренебрегване.

Изграждането на системата изцяло е съобразено с утвърдените със Заповед № 8121З-391 / 21.04.2016 г. на Министъра на вътрешните работи Насоки за определяне на местата за изграждане на системи за видеонаблюдение и на минимални функционални и технически изисквания към системите.

„Предстои да направим застраховка на новите камери от системата за видеонаблюдение, тъй като те са податливи на повреждане най-вече от гръмотевици. Предвиждаме  монтирането на още  устройства на входовете и изходите на Раковски, както и в централния парк. Догодина ще се поставят още  10 нови  видеокамери, като мястото им ще бъде предварително съгласувано с органите на реда“ -обясни зам. кметът по сигурността  Йовко Романов.

Целта на видеонаблюдението е да помага за разкриване на престъпления чрез идентификация на извършителите, а това се оказва и ефективна превантивна мярка, тъй като криминално проявените лица избягват райони, за които е известно, че са под наблюдение. Данните показват, че на местата, където вече има функционираща система за видеонаблюдение, битовата престъпност е спаднала драстично.

Системата за видеонаблюдение работи като интегриран комплекс от съоръжения, устройства и програмно осигуряване, гарантирайки непрекъсната детекция и видео-оценка на възникналите събития. Общото наблюдение, управление и оценка на видеосигнала се извършва с пълна функционалност.

„Системата дава възможност за съхранение и ползване на видео и друга съпътстваща информация от наблюдението за срок от 7 денонощия, като осигурява видеонаблюдение както в светлата, така и в тъмната част на денонощието. Записите от видеокамерите се гледат онлайн от полицията и от „Алфа“ СОТ, за да може при необходимост да се реагира навреме. При регистриране  на висока престъпност по определени места също ще бъдат поставяни видеокамери, но това ще се случва след анализ от страна на полицията. “-коментира заместник-кметът на Община Раковски Йовко Романов.