Народният представител от ГЕРБ-Пловдив област Инж. Младен Шишков с приемна в Брезово

Депутатът от ГЕРБ-Пловдив област Младен Шишков проведе открита приемна в Брезово. По време на срещата с жители на общината беше поставен въпросът за новоизграден обект за отглеждане на животни в границите на населеното място и в съседство с жилищни имоти. Жителите на Брезово споделиха, че неколкократно са подавали жалби в общината. От общинската администрация са съставяли актове, които обаче в последствие са отменени от съда, заради старата местна нормативна уредба, която не съответства на българското законодателство и европейските директиви. Жителите на Брезово споделиха с Шишков своето безпокойство, тъй като това не е единичен случай а трайна тенденция на територията на общината. По думите им не е нормално в 21 век млади семейства да отглеждат децата си в съседство с животински стада, които са носители на миризми, насекоми, паразити, болести.
В тази връзка народният представител увери потърпевшите, че ще отправи официално запитване към Общинския съвет на Брезово. В него ще постави въпроса дали се подготвя изменение на настоящата местна Наредба за отглеждане на селскостопански и други животни на територията на Община Брезово. Ако се подготвя – на какъв етап от подготовката се намира и кога се очаква да бъде внесена за разглеждане от общински съвет.
Друга тема, която беше засегната по време на приемната е относно тормоз, който налага група граждани от ромски произход върху местните жители. Установено е, че групата е временно пребиваваща на територията на общината и работи към местна фирма за дърводобив. Младен Шишков пое ангажимент да разговарям с временно изпълняващия длъжността началник на РУП – Раковски.
На срещата с граждани на общината бе поставен и въпросът за изключително амортизираната водопроводна мрежа на територията на Брезово. Народният представител разясни на присъстващите какви са начините за финансиране на проекти за реконструкция на мрежата. Той подчерта, че до голяма степен инициативата трябва да бъде в общинската администрация съвместно с ВиК ЕООД Пловдив.
След приемната с жители Младен Шишков се срещна и с представители на ГЕРБ – Брезово. По време на разговора беше направен анализ на настоящата политическа ситуация и бяха начертани стъпки за подготовката на предстоящата изборна година. Народният представител увери, че правителството полага огромни усилия за увеличаване доходите и жизнения стандарт на хората. Високият икономически ръст, рекордно ниските нива на безработицата, увеличението на учителските заплати, увеличението на минималната работна заплата са само част от мерките, които са предприети в тази насока и предпоставка за повишаване жизнения стандарт, каза още Шишков.