ОБС Раковски гласува 3000 лв.помощ за лечението на Милка Даймова

В предпоследна точка от дневния ред ,комисията по отпускане на еднократни помощи бе взела решение наред с другите нуждаещи се от общината да отпусне и 3000 лв.за лечението на Милка Даймова.В момента за нея и Пламен Койрушки текат благотворителни кампании.