Община Раковски обявява Общински конкурс за детска рисунка  на тема „Освобождението на България”

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
п.к 4150 пл. България 1, тел. 03151/2260, факс: 03151/ 2361, e-mail: oa@rakovski.bg

О Б Я В А

Община Раковски обявява Общински конкурс за детска рисунка
на тема „Освобождението на България”
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
I. ЦЕЛ НА ПРОВЕЖДАНЕ
Да се насърчи развитието и реализацията на проявени творчески заложби при децата и учениците.
II. ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ
Тематично конкурсът обхваща познанията на подрастващите, свързани с историята на България, в частност Освобождението на България от Османско владичество.
III. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Участниците в конкурса са разпределени в четири възрастови групи:
• Детски градини;
• Ученици от 1-4 клас;
• Ученици от 5-8 клас;
• Ученици от 9-12 клас.
IV. ОПИСАНИЕ НА РИСУНКАТА
На лицевата страна на рисунката да не се поставят етикети или други надписи, нарушаващи нейната визия.
V. ТЕХНИКА
По избор на участника.
VI. ФОРМАТ
Рисунката трябва да бъде с размер на листа 35/50 см. без да е паспартирана.
VII. ДАННИ НА ГЪРБА НА РИСУНКАТА
На гърба на рисунката е необходимо да са посочени следните данни за участника: три имена, възраст, ДГ или училище.
VIII. ОЦЕНЯВАНЕ И НАГРАЖДАВАНЕ
Оценяването на изпратените за участие в конкурса рисунки ще бъде извършено от компетентно жури, специалисти в областта на изобразителното изкуство. Победителите в конкурса ще бъдат обявени на сайта на общината и лично наградени. Ще бъдат отличени рисунки в четирите възрастови групи до 3-то място.
IX. СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА РИСУНКИТЕ
В срок до 23-ти февруари всички рисунки да бъдат предоставени в сградата на общинска администрация Раковски – ет. 3, ст. 1 – Ана Белчева
Изложба от всички предоставени рисунки ще бъде открита на 2-ри март 2018 г. в НЧ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Раковски.
Успех на всички участници!
Павел Гуджеров
Кмет на Община Раковски