Орган на ученическото самоуправление вече функционира в ОУ“Христо Смирненски“

От 17.02.2017 г. в ОУ“Хр.Смирненски“ функционира Ученически съвет като орган на ученическото самоуправление, който дава възможност за публичност и гласност при изявяване интересите на учениците. Ученическият съвет спомага за организирането на конструктивен диалог с цел подобряването на взаимоотношенията ученик-ученик , ученик-учител, ученик-ръководство. За председател на Ученическия съвет след гласуване е избрана Кристиана Гълева, а за зам.-председател – Сашо Баев. Другите членове на съвета може да намерите на сайта, който те самите създадоха за отразяване на тяхната дейност. Ученическият съвет е отворен за набиране на още членове, които да работят по различни инициативи. За предложения и контакти – students@smirnenski.com
https://smirnenskistudentsclub.alle.bg/