Oткрива се Школа по „ШАХ“ в Център за подкрепа за личностно развитие

На 04 юни, 2024 г. се открива  Школа по „ШАХ“ в Център за подкрепа за личностно развитие-град Раковски. 

Часът ще бъде от 17:00 до 18:30 часа. 

Посещенията ще бъдат всеки вторник и четвъртък в продължение на месец юни.