ОУ“Христо Смирненски“представи филм за учебното заведение

Филмът е представен на IV-та регионална конференция на началните учители от област Пловдив „Училището-място за деца“ в град Хисаря пред повече от 100 учители и директори на училища от област Пловдив, представители от Министерството на образованието и науката, г-жа Галя Захариева-зам.-председател на Комисията по образование към НС, Началника на РУО-Пловдив – г-жа Иванка Киркова и експертите по начално образование, синдикати и представители на др. институции.

ОУ „Христо Смирненски“ крачи гордо по пътя на европейското и модерно образование. Прави го с ясно поставени цели – да предостави качествено образование на ученици, мотивирани да бъдат граждани на Европа, не по местоживеене, а по ценностите на Европейския съюз.Директорката на учебното заведение г-жа Нина Недева коментира събитието ,на което бе представен филма така:

„Уважаеми колеги, деца и родители, за нас беше чест да представим нашето училище пред повече от 100 учители и директори на училища от област Пловдив, представители от министерството на образованието и науката, г-жа Галя Захариева-зам.-председател на Комисията по образование към НС, Началник на РУО-Пловдив и експертите по начално образование, синдикати и представители на др. институции в гр. Хисаря.
Благодаря на всички, които дадоха всичко от себе си за неговото създаване!“