Първа копка по изграждането на сграда за нова яслена група в ЦДГ Радост село Стряма

С настъпването на първа пролет днес бе дадено началото на проекта за изграждането на сграда за нова яслена група в ЦДГ „Радост“ село Стряма .Това е третата ясла, която се изгражда в  община Раковски. Първата  вече действа в гр. Раковски, а втората в с. Белозем е на финален етап от изграждането! Новото детско крило към болницата в гр. Раковски също продължава да се строи в момента.

Стойността на новата бъдеща придобивка е 205 000 лв. с ДДС, изцяло финансиран от общинския бюджет.
Изпълнител на проекта е ЦИД АТЛАС ООД гр. Пловдив
Срока на изпълнение – 93 календарни дни
Обектът представлява сграда за нова яслена група към ЦДГ „Радост” с. Стряма. Предвидени са следните помещения:
– Спалня;
– Стая за игра;
– оборудван кът за хранене;
– кухня;
– миялни помещения;
– санитарни помещения;
– Гардеробно помещение със самостоятелни шкафчета за всяко дете;
– Изолатор със самостоятелен санитарен възел и с отделен вход;
– Методичен кабинет и склад.
За детската ясла отвън към съществуващото дворно място ще се обособи самостоятелен ограден и озеленен двор с площадка, със стационарни уреди за игра, пясъчник и сенници.
В дневната яслена група ще се приемат деца от десет месеца до тригодишна възраст за дневен престой, който ще се осъществява всеки ден с изключение на съботни, неделни и празнични дни. За децата ще се грижат две детегледачки, медецинска сестра или акушерка и педагог.
Настоящият проект е съставен с цел задоволяване потребноститите на жителите на с. Стряма, в частност на младите семейства, поради нарастващата нужда от нови места в детската ясла.
Новата яслена група ще осигури комфорт и по-добри условия за отглеждането на нашите деца.