Поредното признание за ОУ „Христо Смирненски“ – eTwinning school

Поредното признание за ОУ „Христо Смирненски“ – eTwinning school
Отличителният знак-плакет е получен директно от Европейската комисия в Брюксел, в уверение на това, че училището  е едно от 24-те наградени български училища и детски градини, които работят по проекти в онлайн платформата eTwinning – общност на училищата в Европа, където се общува, сътрудничи , развиват се общи проекти и е част от най-вълнуващата учебна общност в Европа. Всяка година  проекти на учебното заведение са наградени с Европейски и национален знак за качество.