Празник на маските в Раковски

Заключителният етап от проекта „Маската и нейното развитие през годините“ се проведе в Раковски и  представи символиката на традиционните ястия. Проектът е  на читалище „Честолюбие – 2010“ гр. Раковски в партньорство с читалища и сдружения от селата Асеново, Житница, Калояново, Дуванлии, Сдружение „Фалмис“ София. Водеща организация е читалището в град Раковски, а  „Маската и нейното развитие през годините“ е финансиран от Фондация Пловдив 2019 като част от инициативата Пловдив европейска столица на културата 2019.

На събитието концерт изнесе  танцов състав „Фалмис“ с представяне на банатски танци, местни и банатски ястия, работилници за направа на маски.

Местните кукери в Раковски се наричат „Маскари“. В миналото мъже се обличали в женски дрехи, чернили са лицата си или слагали чорап на главата и обикаляли на Сирни заговезни от къща на къща да поиграят за берекет, здраве и плодородие, а стопаните се отплащали с каквото имат (яйца, брашно, хляб и др.). След това се събирали се на мегдана и извивали буйни хора.

Днес „Маскарите“ са променени, в маската навлизат зооморфни и растителни мотиви. Проектът търси съхранение на познанието за традиционните ритуали и обреди в България, като изследва силата на маската и кукерската игра като пазител на доброто и възраждането на природата, представя символиката на традиционните ястия и проучва психологията на детските игри от миналото.