Общински съветник от ГЕРБ в Раковски е българският участник за Европейската награда за млади фермери

Рангел Матански е българският победител в Националния конкурс за Европейската награда за млади фермери. Той е на 35 години  от с. Момино село, Община Раковски, семеен с две дъщери. Завършил е Аграрния университет в Пловдив. Общински съветник в ОбС – Раковски  от групата на ГЕРБ.

Матански  е говедовъд, трето поколение земеделски стопанин. За него земеделието е семеен бизнес, с който фамилията му се занимава от над 20 години. В кравефермата на Матански се отглеждат 100 млечни крави и се обработват около 2000 декара земя.
През 2012 г. създава втората в България организация на млекопроизводители „Фермерско мляко“ от седем семейни говедовъдни ферми. Рангел Матански ще представлява България в рамките на Европейския конгрес на младите фермери, който ще се проведе на 18 и 19 октомври в Европейския парламент в Брюксел. Българското издание на конкурса се организира от евродепутата Владимир Уручев, член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони, и Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) в партньорство с Министерство на земеделието, храните и горите и Националната служба за съвети в земеделието.

Рангел  Матански освен проспериращ млад фермер  е и един от най-активните общински съветници  в местния парламент в Раковски и обществено ангажирана личност.

Поредната добра инициатива е изграждането на спортна площадка в Момино село. Проектът е спечелен по ПУДООС  и дофинансиран със средства от общинския бюджет.