ПРОГРАМА ЗА РОДИТЕЛИ НА МАЛКИ ДЕЦА СТАРТИРА В ЦЕНТЪРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ГРАД РАКОВСКИ

Инстинктивно и от само себе си всеки може да влезе в ролята на родител, но да бъдеш родител днес – още повече за пръв път – те изправя пред много предизвикателства. Родителите на малки деца често си задават трудни въпроси: Как да бъда добър родител? Как да поставям граници и правила? Как да разбирам потребностите на децата си, когато те не могат да ги изразят? Как да помогна на детето да развие своите възможности? Как да се справям успешно с нежеланото поведение и конфликтите с децата и между децата? Как да подкрепя детската самостоятелност и инициатива?

Ако и вас ви вълнуват тези въпроси и имате дете на възраст до 4 години, Ви каним да се включите в програмата „Да пораснем заедно. Работилница за родители“. През октомври, Община и Центъра за обществена подкрепа стартираха програма за подкрепа на родители на малки деца, разработена от УНИЦЕФ, в която могат да се включат родители на деца на възраст до 4 години, както и бъдещи родители. Тя се състои от 14 сесии, които се провеждат с група от 10-15 родители веднъж седмично в продължение на 3 месеца и половина.

Водещи на работилницата за родители са Атанас Атанасов – психолог и Виктория Патазова – социален работник.

Местата в първата работилница са запълнени и тя стартира на 21.10.19г. Желаещите да се включат в следващите работилници могат да заявят своето участие.

По време на сесиите родителите имат възможност да общуват с други родители и специалисти, да обменят опит и мисли, както и да научават повече за развитието на детето и неговите психологически потребности, родителството и взаимоотношенията с децата, ефективното общуване с детето, разрешаването на конфликти, и др. Сесиите включват кратки лекции, образователни филмчета, презентации, дискусии и работа в малки групи.

Екипът на Центъра за обществена подкрепа изказва своята благодарност на Община Раковски за оказаната подкрепа.

Участието в програмата е безплатно за родителите.

Rabotilnici_Poster_A3_02_10_2013