Раковски е одобрен за „Зелена градина“

С пореден одобрен проект се похвалиха от общинската администрация в Раковски.

Проектът „Зелена градина“ се финансира от Социалното министерство по Оперативна програма развитие на човешките ресурси. Целта на „Зелена градина“ е опазването на околната среда и устойчивото използване на природните ресурси в общината, чрез инвестиции в „зелена“ инфраструктура и подобряване на състоянието на зелената система на общинската територия.

„Зелена градина“ е на стойност 285 000лв. и със 100% финансиране без самоучастие на общината. В рамките на 1 година ще бъдат обхванати 19 работника- озеленители и поддръжка на сгради , шофьор, домакин, техник и управител. Ще бъдат закупени храсторези, резачки, моторни косачки и всякакъв подобен инвертар. Проекта е одобрен, а работата ще стартира през юни на цялата територия на община Раковски и във всички населени места.

Проектът има за цел насърчаването развитието на зелените системи на българските общини, подпомагането на общините при изграждането, благоустрояването и поддържането на паркове, градини и общественни спортни терени, както и насърчаване при въвеждането на модерни енергоспестяващи технологии.