Създава се музей в Раковски

Ръководството при НЧ „Кирил и Методий“ има идея да създаде музейна сбирка в културния дом. Набират се аксесоари, дрехи, предмети, вещи и дрехи от бита. Те са нужни за обогатяване и създаването на старинната колекция, характерна за гр.Раковски, която ще бъде част от музейната експозиция. Гражданите, които желаят могат да съдействат, като дарят съхранени от тях подходящи неща за тази цел.