Третокласници посетиха фермата на Рангел Матански

На 24 април 2018 година, ІІІ а клас с класен ръководител г-жа Даниела Говедарска посетиха фермата на г-н Рангел Матански в с. Момино село.

Темата „Трудът на хората“ по учебния предмет „Човекът и обществото“ имаше за цел, децата да се запознаят нагледно и на място с трудът, който се полага при отглеждането на животни.

Това посещение се осъществи благодарение на гостоприемството и интересните неща, които учениците научиха от г-н Матански и всички останали работници във фермата!