Общински съветници в услуга на гражданите

След няколко сигнала от жителите на кв. Секирово, гр. Раковски за липса на течаща вода в някои от частите на гробищния парк и недостатъчен брой контейнери за събиране на отпадъци последва реакция от общинските съветници от групата на политическа партия ГЕРБ – Петър Антонов и Рангел Матански. Първоначално те се запознаха с проблема, а именно една от чешмите бе с прекъсната тръба, а за втората проблемна чешма се откри запушване по трасето. След поискано съдействие от Председателя на Общински съвет Раковски – Георги Лесов бяха осигурени необходимите материали за ремонта, а за изкопните работи в употреба влезна притежавания от общината багер.

В следствие на това след няколко часа усилена работа бе решен проблем, който е особено тежък за по-възрастните хора, които носят вода от стотици метри, за да поддържат местата за покой на любимите си хора.

В момента на гробищния парк могат да се видят и допълнителни контейнери за отпадъци, което води до поддържане на по-голяма чистота около и в гробищния парк.