Ще има ли полска охрана в Община Раковски

Община Раковски

В изпълнение на поетите предизборни ангажименти на ПП ГЕРБ на 09.03.2016 година се проведе среща между Заместник-кмета на Община Раковски по въпросите на сигурността, Йовко Романов, представители на Общински съвет Раковски –Георги Лесов, Петър Терзийски и Рангел Матански, земеделските производители от община Раковски  и управителя на фирмата изпълняваща дейностите по общинска охрана – „Трафик сот“. Целта на срещата бе намиране на решение на проблема за опазване на земеделската продукция от посегателства.

Със стартиране на активния земеделски сезон на дневен ред отново излиза нуждата от защита на труда на фермерите от ставащите все по-нагли кражби. В следствие на това днес бе положено началото на поредица от срещи, които целят да се достигне до работещо и устойчиво решение. Самата среща започна като всеки един от присъстващите фермери сподели за продължаващите набези и несигурността, в която работят и си вадят прехраната. За да защитят посевите си често се налага да подават сигнали до полицията или се стига до физическа саморазправа, от която обаче потърпевши били единствено те, а в крайна сметка делата на крадците оставали безнаказани и всичко се повтаряло отново. Земеделците споделиха и за нуждата от актуализация на „Закона за опазване на селскостопанското имущество“ или създаването на нов, в предвид на това, че настоящия е морално остарял и не отговаря на настоящите реалности. След като представителят на фирмата по охрана изслуша проблемите на всеки един от присъстващите земеделци им предложи потенциално решение според които набезите биха намалели с до 90 %. Тази охрана ще бъде възмездна, като предстои да бъде уточнен механизмът, по който това ще се случи. В близките дни се предвижда да бъдат организирани срещи със земеделски производители по населени места за предприемане на конкретни мерки.