СТАРТИРА САНИРАНЕТО НА НЧ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Стартираха строително монтажните работи по саниране на НЧ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ “град Раковски, с цел повишаване енергийната ефективност на сградата. Строителните работи започнаха, след като на дата 27.06.2016г. бе  сключен договор за строителство между община Раковски и  съответно фирмата изпълнител. Договорът е сключен във връзка с проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, финансирана от Националния доверителен екофонд, на който кметът Павел Гуджеров беше заместник-председател преди да встъпи в длъжност като кмет на община Раковски. Общата цена за изпълнение на договора е на стойност 253′ 905.67 лв. без ДДС., съответно 304’686.80 с ДДС.

Дейностите по строително монтажните работи ще бъдат насочени към полагане на нова топлоизолация с минерална мазилка и саниране на всички фасади. Ще бъдат подменени и всички стари прозорци и врати, както и оформянето на детайлите около тях. Старите етернитови покривни панели ще бъдат премахнати, а на тяхно място ще се положат нови термопанели върху дървената покривна конструкция. Ще се подменят осветителните тела с нови енергоефективни. Ще бъдат подменени и водосточните тръби. Предвижда се също и инсталирането на монтажна електрическа платформа за хора в неравностойно положение.

През 2013 година бе подменена част от старата дървена дограма с нова – стъклопакет с алуминиев профил, а през 2014 година направен мащабен вътрешен ремонт на сградата на Читалището в град Раковски, който включваше ремонт на сцената, ремонт на големия салон, подмяна на седалки и пожарна инсталация.

С предстоящия мащабен ремонт на сградата на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ тя ще се запази през годините като културна институция, където се съхраняват местните традиции и обичаи и културно наследство на град Раковски.