Tрудова борса ще се проведе на 25.04.2017 г. в гр.Раковски

Tрудова борса, която ежегодно се организира от Дирекция „Бюро по труда” Раковски ще се проведе на25.04.2017 г. от 10 часа в Ритуална зала на Народно Читалище „Св.Св. Кирил и Методий”  гр. Раковски, ул. Москва №23. Работодатели и търсещи работа ще могат да срещнат своите идеи и предложения и да обменят актуална информация за моментното състояние на пазара на труда. Фирми от различни браншове ще представят свободните позиции, за които набират персонал, а безработни лица ще  имат възможност лично да поговорят с потенциални работодатели и да се запознаят с актуалните свободни позиции, обявени на пазара на труда в региона.