Учениците на ОУ „Христо Ботев от 4. и 7. клас участваха в двудневна екскурзия по маршрут гр. Раковски – гр. Банско – Горно Драглище – гр. Раковски

С помощта на Национална програма „България – образователни маршрути“, в периода от 24.06. до 25.06.2024г., учениците  на ОУ „Христо Ботев“ от 4. и 7. клас участваха в двудневна екскурзия по маршрут гр. Раковски – гр. Банско – Горно Драглище – гр. Раковски. Всички те имаха възможност да посетят Музей „Неофит Рилски“, Църква „Св. Троица“, Велянова къща, Посетителски център на национален парк Пирин и Къща за гости Дешка.

Програмата даде възможност на учениците да затвърдят и надградят своите знания и умения, придобити в училище чрез наблюдения, проучване и преживяване в реална среда. Заедно приложиха умения за правилен модел на поведение чрез проява на толерантност, ефективна комуникация, умения за работа в екип и социално емоционална интелигентност. Получиха интегрирани знания за нашата родина България.