В А К С И Н А Ц И Я

ОБЩИНАРАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е:
Община Раковски уведомява населението, че във връзка с ваксинирането на едрите преживни животни срещу заболяването „Заразен нодуларендерматит“, всички собственици на ЕПЖ, които не са ваксинирали животните си следва да се обадят на съответния отговорен за района ветеринарен лекар до 17.05.2016 год.