Възпоменание на всички покойни верни

На 30.10.в гробищните паркове на кв.Ген.Николаево и кв.Секирово се почетоха и възпоменаха

всички покойни верни.

Този ден  за Християните е  благоприятен случай за  задълбочаване  опита на духовния живот.

Литургията от него призовава да подновим вярата си във вечния живот, да укрепим надеждата си за влизане в небесното царство – нашата истинска родина, и да задълбочим любовта си към Бог, най-висшето благо, и към всички братя и сестри, които ни предварват със знамението на вярата. Заповедта за любов към ближния се отнася не само за онези, които виждаме с телесните си очи, но и за тези, които виждаме с очите на нашата вяра, т.е. за нашите починали.