За вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда”- Раковски

Уведомява работодателите от общините Раковски и Брезово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. Юли 2017., както следва:

Програми за работодателите, които разкриват работни места и наемат: Средства в лв.
·  Безработни лица над 58 год. – Национална програма „Помощ за пенсиониране” 10 055.88
·  Безработни лица с увреждания – Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания. 7 213.97

Подаване на заявки както и получаване на допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Раковски, гр. Раковски, бул. Г.С.Раковски 108а, както и на тел. 03151/46-93