19 март – Днес почитаме Свети Йосиф

Когато евангелистите говорят за Свети Йосиф, те го наричат „праведен“. Това определение най-добре характеризира светостта му, която произтича от пълното и всеотдайно приемане на Божията воля, на Божия план за живота му, изразяващо се в бащинската закрила, с която дарява Младенеца Исус. Сам потомък на Давид, Свети Йосиф включва по този начин Сина Божи в царственото Давидово потомство, от което, според пророците, трябва да произлезе очакваният Месия. Вярата му помага да не се противи на Божията намеса в неговата история, и плод на това е изпълненото му с чиста любов общение с непорочната му съпруга Дева Мария и родения от нея Спасител на света. В Светото Семейство от Назарет – този модел на домашна Църква, – Йосиф е опората, бащата, закрилникът. Светото му мълчание, доверието, с което приема всичко, което Бог върши в неговия живот, е неговото „да“ на Спасението, дошло сред хората в лицето на Исус. Свети Йосиф, под чиято закрила расте и крепне Исус, е патрон на работниците, на нуждаещите се, на умиращите, а Блаженият Папа Пий IX го провъзгласява за Покровител на Универсалната Църква.