„Богато сърце“ – За шеста поредна година стартира благотворителна кампания в община Раковски

Започна шестата поредна кампания за събиране на стоки от първа необходимост за подпомагане на хора в нужда от община Раковски.

Тази година акцията е под мотото „Богато сърце“. Организатор е Общинският младежки клуб „Родолюбец“ към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – МКБППМН. 

Кампанията ще продължи до 20 декември 2023 година.

Адресът за предаване на даренията е площад „България“ №1, етаж 2, стая 1, МКБППМН. Телефонът за връзка – 0888 98 82 65 за, а за гражданите от село Белозем, които желаят да се включат могат да го направят като оставят даренията си в Читалището при секретарят Елена Узунова.

Кампанията се провежда от 2017 година под името „Гласът на сърцето ми“, като движещата сила са група деца с огромен ентусиазъм. През годините кампанията става все по широкообхватна. През годините се реализираха   „Бъди чудото“, „Доброто е признак на сила“ , „Доброто крепи света“ и „Запази доброто“ … В  кампаниите се включват както граждани, представители на бизнеса и представители на институции… Организаторите споделят, че замисълът на тази кампания, преди всичко е да носи радост! Да знаеш, че вършиш добро е нещо велико! Децата, са тези, които създават коледната магия и даряват надежда. Екипът, който стои зад реализацията на кампанията изпитва изключително задоволство, когато дете заедно с родител, баба, дядо или учител дойде да дари и изпита радост от това! Дейността има за цел да насърчи съпричастността като основна добродетел.