II -РА НАЦИОНАЛНА СБИРКА НА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ДВГ НА АВИОМОДЕЛИ

ЦАМК- София, община Раковски и фирма ИНСА

Ви канят на

II -РИ НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА ДВГ АВИОМОДЕЛИ

ПРОВЕЖДАНЕ:1 И 2 ЮЛИ 2017

ЛЕТИЩЕ ССА- ГР. РАКОВСКИ

НАЧАЛО 10:00 ЧАСА

/ЗАД ФИРМА ИНСА/