Избраха ПГ“Петър Парчевич“ за посланик на Европарламента

ПГ“Петър Парчевич“ гр.Раковски е едно от двете училища в област Пловдив, избрано за Училище-посланик към Европейския парламент.

Журито, съставено от представители на Бюрото на ЕП в България, е имало тежката задача да избере новите най-добри 40 учебни заведения. Основните критерии, по които ПГ“Петър Парчевич“ победи, бяха мотивацията на кандидатстващите учители, силните страни на училището, обхватът и иновативността на предложените примерни дейности.

Програмата за училища посланици на ЕП е най-мащабната платформа по рода си, която се стреми да насърчава информираността относно Европа и европейската парламентарна демокрация сред младите граждани в целия ЕС, като им предоставя активни знания за Европейския съюз и по-специално за Европейския парламент.

Инициативата се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз. В встъпителен семинар, който се проведе на 7 и 8 октомври в Дома на Европа в София, участваха двама представители на училището – Мария Ячева-ЗДУД и Мария Кикова- учител по английски език. Те ще се заемат с организацията и осъществяването на Програмата.

Предстои обучителен процес в избраните училища и изпълнението на заложените дейности, сред които симулационни игри, провеждане на информационни кампании, честване на Деня на Европа и др. Този етап от програмата ще бъде оценяван от Бюрото на Европейския парламент, а най-добре представилите се ще получат статут на училище посланик, както и възможност за участие в специализирани инициативи на ЕП в Страсбург и Брюксел.

Първата дейност включена в програмата е симулация на избор за младши посланици на ЕП в училището ни. Бяха избрани 18 младши посланици, които да реализират планираните дейности. На 23.10. ученици от професия „Готвач“ представиха ястия от френската кухня, което също е дейност, заложена в програмата.